ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบเพื่อจัดชั้น ม.1และ ม.4 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมป์ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 225) 11 มิ.ย. 63
ระบบออนไลน์ -ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 344) 08 เม.ย. 63
คำสั่งวันครู รร.โพธิ์ชัย ปี 2562 (อ่าน 999) 11 ม.ค. 62
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน และภาษาญ (อ่าน 972) 08 ต.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์ฝึกทั (อ่าน 1320) 23 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประ (อ่าน 1408) 23 ม.ค. 61