ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์ฝึกทั (อ่าน 420) 23 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประ (อ่าน 471) 23 ม.ค. 61
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 440) 22 ม.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 442) 18 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- (อ่าน 503) 18 ม.ค. 61
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม (อ่าน 646) 12 เม.ย. 60
ประกาศ ผู้ค้าที่โหลดเอกสาร ปร.4 (ราคากลาง) การประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 216 ให้ระบบ EGP ไม่ได้ ให (อ่าน 736) 16 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก (อ่าน 727) 07 ธ.ค. 59
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 583) 07 ธ.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 632) 28 พ.ย. 59
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล.-57ก (อ่าน 629) 28 พ.ย. 59