ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
114 หมู่ 17   ตำบลขามเบี้ย  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
เบอร์โทรศัพท์ 567079
Email : phochai@thaischool.in.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน