ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์ฝึกทั

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  ๑/๒๕๖๑

การซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม

ตามประกาศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

ลงวันที่  ๒๒  มกราคม ๒๕๖๑

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,13:54   อ่าน 4462 ครั้ง