ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิืชัยชนูปถัมภ์
ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของชมรม และนำเสนอน้ำสมุนไพรห่างไกลยาเสพติดชีวิตพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ ชมรมTO BE จังหวัดหนองคาย ชมรมTO BE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 27 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,10:41   อ่าน 3337 ครั้ง