ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนธนาคารโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาโพธิ์ชัย ทำพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
18 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,13:06   อ่าน 39 ครั้ง