ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ รับการประเมินโครงการ "อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง" ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,14:15   อ่าน 56 ครั้ง