ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีบำเพํญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
      นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
ร่วมพิธีบำเพํญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,12:47   อ่าน 81 ครั้ง