ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

ถิ่นฟ้าแสดงามเด่นเป็นสง่า

เราศรัทธาสถาบันอันสดศรี

ถิ่นเคยอยู่เคยศึกษามานานปี

เคยเป็นที่ร่วมสุขร่วมทุกข์มา

 

ร่วมแรงร่วมใจกันทุกเมื่อ

เรามุ่งเพื่อผูกสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

มาร่วมรักร่วมสมัครให้สุดแสน

ทั่วแว่นแคว้นร่วมใจกันสามัคคี

 

เลือดฟ้าแสดเข้มข้นทุกหยดหยาด

เรามุ่งมาดคติธรรมจำไว้ว่า

สจฺจํ เว อมตา วาจา

ด้วยวาจาความจริงสิ่งไม่ตาย

 

** ยามเรียนเราเรียนให้ดีเด่น

ยามเล่นเราเล่นยอมถวาย

ยอมอุทิศจนชีวิตมอดมลาย

เพื่อโพธิ์ชัยคงอยู่คู่ฟ้าดิน (ซ้ำ) **

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน คลิกดาวน์โหลดไฟล์  เลือก open

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.12 MB