ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
[ ปรัชญา: ปัญญา คารวะ สามัคคี มีวินัย] [ คติธรรม : สจฺจ เว อมตา วาจา หมายถึง วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ] [ อัตลักษณ์ : สุขภาพดี มีสัมมาคารวะ ] [ เอกลักษณ์ : กีฬาเด่น เน้นวิชาการ ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์ฝึกทั 23 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประ 23 ม.ค. 61
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 22 ม.ค. 61
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะม.ต้นช่างอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 18 ม.ค. 61
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม 12 เม.ย. 60
ประกาศ ผู้ค้าที่โหลดเอกสาร ปร.4 (ราคากลาง) การประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 216 ให้ระบบ EGP ไม่ได้ ให 16 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก 07 ธ.ค. 59
งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิืชัยชนูปถัมภ์
งานรวมพลคน TO BE ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่้ (626/0) 15 ก.ค. 59
จบปี 29 ครับ คิดถึงเพือนทุกคน (1017/0) 23 พ.ย. 56
แก้ไขเนื้อเพลงใหม่ด้วยค่ะ (1268/1) 18 ธ.ค. 55
ฝากคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ (1264/0) 21 พ.ย. 55
มิติใหม่ ชัยชนู (1301/1) 08 พ.ย. 55
ถึงคุณครูฟ้าแสดทุกท่าน (1231/2) 08 พ.ย. 55
ศิษย์เก่าเข้าห้องนี้คับ (1335/2) 08 พ.ย. 55
สวัสดีลูกๆชาวฟ้าแสดทุกคน (1306/7) 08 พ.ย. 55
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การแยกสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึ
แบบฝึกทักษะ เรื่อง พื้นที่และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์

เข้าสู่เวบไซต์ด้วย Qr Code
แผนที่โรงเรียน
แนะนำฝ่ายบริหาร
บุคลากรกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์